Project

General

Profile

Download (7.97 KB) Statistics
| Branch: | Revision:

root / Template_Server_MTA_Postfix.xml @ 99db0045

1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
<zabbix_export version="1.0" date="07.01.12" time="01.18">
3
 <hosts>
4
  <host name="Template Server MTA Postfix">
5
   <proxy_hostid>0</proxy_hostid>
6
   <useip>1</useip>
7
   <dns></dns>
8
   <ip>127.0.0.1</ip>
9
   <port>10050</port>
10
   <status>3</status>
11
   <useipmi>0</useipmi>
12
   <ipmi_ip>127.0.0.1</ipmi_ip>
13
   <ipmi_port>623</ipmi_port>
14
   <ipmi_authtype>0</ipmi_authtype>
15
   <ipmi_privilege>2</ipmi_privilege>
16
   <ipmi_username></ipmi_username>
17
   <ipmi_password></ipmi_password>
18
   <groups>
19
    <group>Servers</group>
20
   </groups>
21
   <triggers/>
22
   <items>
23
    <item type="0" key="postfix.queue_size[active]" value_type="3">
24
     <description>Postfix active queue size</description>
25
     <ipmi_sensor></ipmi_sensor>
26
     <delay>300</delay>
27
     <history>7</history>
28
     <trends>365</trends>
29
     <status>0</status>
30
     <data_type>0</data_type>
31
     <units></units>
32
     <multiplier>0</multiplier>
33
     <delta>0</delta>
34
     <formula>0</formula>
35
     <lastlogsize>0</lastlogsize>
36
     <logtimefmt></logtimefmt>
37
     <delay_flex></delay_flex>
38
     <authtype>0</authtype>
39
     <username></username>
40
     <password></password>
41
     <publickey></publickey>
42
     <privatekey></privatekey>
43
     <params></params>
44
     <trapper_hosts>localhost</trapper_hosts>
45
     <snmp_community></snmp_community>
46
     <snmp_oid></snmp_oid>
47
     <snmp_port>161</snmp_port>
48
     <snmpv3_securityname></snmpv3_securityname>
49
     <snmpv3_securitylevel>0</snmpv3_securitylevel>
50
     <snmpv3_authpassphrase></snmpv3_authpassphrase>
51
     <snmpv3_privpassphrase></snmpv3_privpassphrase>
52
     <valuemapid>0</valuemapid>
53
     <applications>
54
      <application>Postfix</application>
55
     </applications>
56
    </item>
57
    <item type="0" key="postfix.queue_size[deferred]" value_type="3">
58
     <description>Postfix deferred queue size</description>
59
     <ipmi_sensor></ipmi_sensor>
60
     <delay>300</delay>
61
     <history>7</history>
62
     <trends>365</trends>
63
     <status>0</status>
64
     <data_type>0</data_type>
65
     <units></units>
66
     <multiplier>0</multiplier>
67
     <delta>0</delta>
68
     <formula>0</formula>
69
     <lastlogsize>0</lastlogsize>
70
     <logtimefmt></logtimefmt>
71
     <delay_flex></delay_flex>
72
     <authtype>0</authtype>
73
     <username></username>
74
     <password></password>
75
     <publickey></publickey>
76
     <privatekey></privatekey>
77
     <params></params>
78
     <trapper_hosts>localhost</trapper_hosts>
79
     <snmp_community></snmp_community>
80
     <snmp_oid></snmp_oid>
81
     <snmp_port>161</snmp_port>
82
     <snmpv3_securityname></snmpv3_securityname>
83
     <snmpv3_securitylevel>0</snmpv3_securitylevel>
84
     <snmpv3_authpassphrase></snmpv3_authpassphrase>
85
     <snmpv3_privpassphrase></snmpv3_privpassphrase>
86
     <valuemapid>0</valuemapid>
87
     <applications>
88
      <application>Postfix</application>
89
     </applications>
90
    </item>
91
    <item type="0" key="postfix.queue_size[hold]" value_type="3">
92
     <description>Postfix hold queue size</description>
93
     <ipmi_sensor></ipmi_sensor>
94
     <delay>300</delay>
95
     <history>7</history>
96
     <trends>365</trends>
97
     <status>0</status>
98
     <data_type>0</data_type>
99
     <units></units>
100
     <multiplier>0</multiplier>
101
     <delta>0</delta>
102
     <formula>0</formula>
103
     <lastlogsize>0</lastlogsize>
104
     <logtimefmt></logtimefmt>
105
     <delay_flex></delay_flex>
106
     <authtype>0</authtype>
107
     <username></username>
108
     <password></password>
109
     <publickey></publickey>
110
     <privatekey></privatekey>
111
     <params></params>
112
     <trapper_hosts>localhost</trapper_hosts>
113
     <snmp_community></snmp_community>
114
     <snmp_oid></snmp_oid>
115
     <snmp_port>161</snmp_port>
116
     <snmpv3_securityname></snmpv3_securityname>
117
     <snmpv3_securitylevel>0</snmpv3_securitylevel>
118
     <snmpv3_authpassphrase></snmpv3_authpassphrase>
119
     <snmpv3_privpassphrase></snmpv3_privpassphrase>
120
     <valuemapid>0</valuemapid>
121
     <applications>
122
      <application>Postfix</application>
123
     </applications>
124
    </item>
125
    <item type="0" key="postfix.queue_size[incoming]" value_type="3">
126
     <description>Postfix incoming queue size</description>
127
     <ipmi_sensor></ipmi_sensor>
128
     <delay>300</delay>
129
     <history>7</history>
130
     <trends>365</trends>
131
     <status>0</status>
132
     <data_type>0</data_type>
133
     <units></units>
134
     <multiplier>0</multiplier>
135
     <delta>0</delta>
136
     <formula>0</formula>
137
     <lastlogsize>0</lastlogsize>
138
     <logtimefmt></logtimefmt>
139
     <delay_flex></delay_flex>
140
     <authtype>0</authtype>
141
     <username></username>
142
     <password></password>
143
     <publickey></publickey>
144
     <privatekey></privatekey>
145
     <params></params>
146
     <trapper_hosts>localhost</trapper_hosts>
147
     <snmp_community></snmp_community>
148
     <snmp_oid></snmp_oid>
149
     <snmp_port>161</snmp_port>
150
     <snmpv3_securityname></snmpv3_securityname>
151
     <snmpv3_securitylevel>0</snmpv3_securitylevel>
152
     <snmpv3_authpassphrase></snmpv3_authpassphrase>
153
     <snmpv3_privpassphrase></snmpv3_privpassphrase>
154
     <valuemapid>0</valuemapid>
155
     <applications>
156
      <application>Postfix</application>
157
     </applications>
158
    </item>
159
   </items>
160
   <templates/>
161
   <graphs>
162
    <graph name="Postfix Queues" width="900" height="200">
163
     <ymin_type>1</ymin_type>
164
     <ymax_type>0</ymax_type>
165
     <ymin_item_key></ymin_item_key>
166
     <ymax_item_key></ymax_item_key>
167
     <show_work_period>0</show_work_period>
168
     <show_triggers>1</show_triggers>
169
     <graphtype>0</graphtype>
170
     <yaxismin>0.0000</yaxismin>
171
     <yaxismax>100.0000</yaxismax>
172
     <show_legend>0</show_legend>
173
     <show_3d>0</show_3d>
174
     <percent_left>0.0000</percent_left>
175
     <percent_right>0.0000</percent_right>
176
     <graph_elements>
177
      <graph_element item="Template Server MTA Postfix:postfix.queue_size[deferred]">
178
       <drawtype>0</drawtype>
179
       <sortorder>2</sortorder>
180
       <color>EE0000</color>
181
       <yaxisside>0</yaxisside>
182
       <calc_fnc>2</calc_fnc>
183
       <type>0</type>
184
       <periods_cnt>5</periods_cnt>
185
      </graph_element>
186
      <graph_element item="Template Server MTA Postfix:postfix.queue_size[active]">
187
       <drawtype>0</drawtype>
188
       <sortorder>1</sortorder>
189
       <color>0000EE</color>
190
       <yaxisside>0</yaxisside>
191
       <calc_fnc>2</calc_fnc>
192
       <type>0</type>
193
       <periods_cnt>5</periods_cnt>
194
      </graph_element>
195
      <graph_element item="Template Server MTA Postfix:postfix.queue_size[hold]">
196
       <drawtype>0</drawtype>
197
       <sortorder>3</sortorder>
198
       <color>BB00BB</color>
199
       <yaxisside>0</yaxisside>
200
       <calc_fnc>2</calc_fnc>
201
       <type>0</type>
202
       <periods_cnt>5</periods_cnt>
203
      </graph_element>
204
      <graph_element item="Template Server MTA Postfix:postfix.queue_size[incoming]">
205
       <drawtype>0</drawtype>
206
       <sortorder>0</sortorder>
207
       <color>00CC00</color>
208
       <yaxisside>0</yaxisside>
209
       <calc_fnc>2</calc_fnc>
210
       <type>0</type>
211
       <periods_cnt>5</periods_cnt>
212
      </graph_element>
213
     </graph_elements>
214
    </graph>
215
   </graphs>
216
   <macros/>
217
  </host>
218
 </hosts>
219
 <dependencies/>
220
</zabbix_export>
(10-10/12)